Pereţi

Pereţii sunt cei care dau aspectul casei, pentru aceasta atenţia cea mai mare s-a îndreptat către aceştia:

  • Sunt constuiţi în aşa fel încât să îşi păstreze rezistenţa. dar şi eficienţa; coeficientul de trasnfer termic, cât şi cel fonic, să fie de o calitate net superioară, crescând astfel gradul de confort al întregii familii. Microclimatul interior este constant, iar atmosfera este plăcută, indiferent de sezon. Variaţiile de temperatură şi umiditate sunt foarte mici: un consum scăzut de agent termic de răcire pe perioada verii şi de încălzire pe perioada iernii.

  • Sunt construiţi inteligent, realizaţi pas cu pas, pentru un rezultat de excepţie. Suprafeţele caselor pe structură metalică sunt plane şi nu există denivelări, astfel încat la final să realizăm clădiri moderne, elegante şi care să prezinte un aspect îngrijit şi plăcut.

Un avantaj important la o casă pe structură metalică este costul redus care se împleteşte perfect cu aspectul impecabil. Mai mult, are şi un consum foarte redus de energie, care se datorează pereţilor bine izolaţi termic: la interior cu vată minerală, iar la exterior cu plăci de polistiren;

Pereţii pot fi standard sau personalizaţi! Cei personalizaţi implică  costuri suplimentare, negociabile faţă de  preţul standard.